Tietosuoja

TIETOSUOJA

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERIN PITÄJÄ

Ruusu & Rosmariini Oy (Y-tunnus: 2862594-2)
Kaartotie 14
13800 Katinala
sähköposti: ruusu.rosmariini(at)outlook.com


REKISTERIN NIMI

Ruusu & Rosmariini Oy:n asiakasrekisteri


REKISTERIN TARKOITUS

Ruusu & Rosmariini Oy kerää henkilötietoja myyjän ja asiakkaan välisen kaupankäynnin hoitamiseen. Rekisterin käyttötarkoitus on Ruusu & Rosmariini Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää lisäksi Ruusu & Rosmariini Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin ja pyytää poistamaan tietonsa järjestelmästämme ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA SÄILYTYS

Henkilötietoja käsitellään vastuullisesti lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei asiakkaalta ole siihen erikseen pyydetty lupaa.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, ja vain määrätyt henkilöt pääsevät ne näkemään. Tietoihin pääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen antamista.

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.